SF Paratransit logo
SF ParatransitSF Paratransit - contactSF Paratransit - contact info
Navigation menu

รถบริการเพิ่มพิเศษของซาน ฟรานซิสโก คือ โครงการบริการรถตู้และรถแท็กซี่สำหรับบุคคลที่ไม่ สามารถใช้บริการการขนส่งสาธารณะได้ด้วยตนเองเพียงลำพังเนื่องด้วยความพิการ หรือสภาวะด้าน สุขภาพที่ไม่เอื้ออำนวย องค์กรขนส่งแห่งเทศบาลเมืองซาน ฟรานซิสโก (SFMTA) ทำสัญญากับ “บริษัทเอกชนที่มีหน้าที่บริการจัดการ” การให้บริการขนส่งประเภทนี้ หน่วยงานเอกชนรถบริการเพิ่ม พิเศษทำสัญญากับบริษัทรถตู้และรถแท็กซี่เพื่อให้บริการคมนาคมขนส่ง สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการ รถเพิ่มพิเศษนี้จะต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทาง รถไฟ หรือรถยนต์โดยสาร สาธารณะใดๆ ของกรมการรถไฟแห่งแห่งเมืองซาน ฟรานซิสโก (Muni) ในบางโอกาสหรือในทุกๆ โอกาสโดยไม่มีบุคคลใดที่ให้ความช่วยเหลือได้ แนวทางเกี่ยวกับการมีสิทธิ์ในการใช้บริการ ประเภทนี้มีระบุอยู่ในพระราชบัญญัติประชากรชาวอเมริกันที่เป็นผู้พิการ (ADA) แห่งปี 1990 ฉบับแก้ไข

รถตู้และรถแท็กซี่เพิ่มพิเศษมีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ตลอด 365 วันไม่มีวันหยุด โดยมีให้บริการทั่วทั้งเมืองซาน ฟรานซิสโก ไปจนถึงเกาะเทรเชอร์ จวบไปจนถึงตอนเหนือ สุดของเมืองดาลีในเขตเมืองซาน มาเตโอ ซึ่งเป็นบริการร่วมระหว่างกรมการรถไฟแห่งเมืองซาน ฟรานซิสโก (Muni) และ BART สำนักงานรถบริการพิเศษแห่งเมืองซาน ฟรานซิสโกตั้งอยู่ที่เลขที่ 68 ถนนสายที่ 12 ระหว่างถนนมาร์เก็ตและถนนมิชชั่น สายรถไฟที่สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้แก่: มูนิ เมโทร (Muni Metro) ที่สถานีแวน เนส (Van Ness) ได้แก่สาย J,K,L,M และ N สาย F และสายรถโดยสารประจำทางที่อยู่ใกล้เคียงได้แก่สาย 6, 9, 9L, 14, 14L, 47, 49, 71 และ 71L สำนักงานเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9 นาฬิกา จนถึง 16.45 นาฬิกา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 415.351.7000

เว็บไซต์รถบริการเพิ่มพิเศษแห่งเมืองซาน ฟรานซิสโก

สำหรับความช่วยเหลือด้านภาษาฟรี หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรถบริการเพิ่มพิเศษ รวมถึงข้อกำหนดการมีสิทธิ์ใช้บริการ กระบวนการ ประเภทของรถบริการเพิ่มพิเศษที่มีให้บริการ ในเมืองซาน ฟรานซิสโกหรือการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซาน ฟรานซิสโก 311 สำหรับความช่วยเหลือด้านภาษากว่า 100 ภาษาฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ตลอด 365 วันโดยไม่มีวันหยุด

  • โทรภายในเขตเมืองซาน ฟรานซิสโก:311 กด 4
  • โทรภายนอกเขตเมืองซาน ฟรานซิสโก:415.701.2311 กด 4
  • TTY: 415.701.2323

Some content on this page is saved in an alternative format, Adobe Acrobat.
To view these files, download the following free software: Adobe® Reader®